Inscriere R.G./C.P.P. 2022

Va informăm cu privire la faptul că documentele pentru înscrierea/înregistrarea/menținerea animalelor în Registrul Genealogic pentru anul 2022 trebuie transmise până la data de 26.11.2021 pentru a putea beneficia în anul 2022 de ajutorul de stat acordat în sectorul creșterii animalelor.

Beneficiarii, care transmit documentele către A.C.B.C.R. după data limită, vor achita integral costurile serviciilor de R.G. și C.P.P. 

Vă reamintim că trebuie transmise la zi documentele de notificare (Anexa 3, Anexa 8, Anexa 10) și să nu figurați cu restanțe financiare către A.C.B.C.R. 

Documentele vor fi transmise pe adresa de e-mail sau pot fi descarcate de pe site-ul www.acbcr.ro din secțiunea DOCUMENTE/FORMULARE.     

 Documentele vor fi transmise  în format pdf doar pe adresa de e-mail inscrieri.acbcr@gmail.com.

Echipa A.C.B.C.R.

ÎN ATENȚIA CRESCĂTORILOR PARTICIPANȚI LA PROGRAMELE DE AMELIORARE DESFĂȘURATE DE A.C.B.C.R.

Vă informăm cu privire la faptul că ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE PENTRU CARNE DIN ROMÂNIA recunoscută ca Societate de Ameliorare care desfășoară Programele de Ameliorare la rasele de carne Charolaise și Limousine, în conformitate cu art. 9 din Regulamentul Nr. 1012/2016 privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură al Parlamentului European și Uniunii Europene, a efectuat următoarele modificări Programelor de Ameliorare aprobate:

1. În Programul de Ameliorare aprobat al rasei Charolaise, Anexa 9 , alin. 12, lit. e), rândul 4 se modifică astfel: ,,G 7 luni – Greutatea la înțărcare la o vârstă cuprinsă între 90-280 zile’’;

2.  În Programul de Ameliorare aprobat al rasei Limousine, Anexa 9 , alin. 12, lit. e), rândul 4 se modifică astfel: ,,G 7 luni – Greutatea la înțărcare la o vârstă cuprinsă între 90-280 zile’’.

Modificările de mai sus au fost aprobate de Autoritatea Competentă în conformitate cu Reg. 1012/2016.

Echipa A.C.B.C.R.

Solicitări Participare Programe Ameliorare desfășurate de A.C.B.C.R.

Înscrierea in A.C.B.C.R. pentru participarea la Programele de Ameliorare aprobate ale raselor Charolaise si Limousine se face pe baza solicitărilor de participare intocmite in conformitate cu Regulamentul de Organizare si Funcționare al Asociației Crescătorilor de Bovine pentru Carne din Romania, art. 8. alin. (10).

          Data limită pentru depunerea solicitărilor este 1 Noiembrie a anului in curs pentru a putea beneficia de serviciile de întocmire și menținere a Registrului Genealogic în anul următor.

          Solicitările depuse dupa această dată vor fi aprobate de către Biroul Tehnic Central în funcție de posibilitatea verificării acestora, în raport cu numărul solicitărilor depuse în termenul stabilit și în funcție de posibilitatea de a efectua controlul performanțelor producției de carne conform Programelor de Amelioarare aprobate.

           Regulamentul de Organizare si Functionare al A.C.B.C.R. se găsește pe site-ul asociației:  http://www.acbcr.ro

ATENȚIE!

Fermierii care trimit solicitări de participare după data de 01.04.2020nu vor putea beneficia de adeverință pentru SCZ 2020.

Comunicat

Ca urmare a demersurilor Asociației Crescătorilor de Bovine pentru Carne din România în legătură cu problemele cu care se confruntă crescătorii de bovine membrii ai asociației, la invitația domnului Ministru Secretar de Stat Daniel Botanoiu, conducerea A.C.B.C.R. a participat în data de 25.06.2019 la o sedință de lucru cu specialiștii din cadrul aparatului tehnic al M.A.D.R. cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

 • Acordarea ajutorului de minimis pentru achiziția de juninci ca urmare a numeroaselor solicitări din partea fermierilor;
 • Modificarea definiției pajiștilor conform Reg. 2393 din 13.12.2017;
 • Măsuri de protecție și sprijin pentru pagubele produse de animalele sălbatice (urși, lupi, mistreți);
 • Situația raselor de bovine la care nu a fost preluat Registrul Genealogic de la A.N.Z;
 • Propuneri privind modificarea H.G. 1179/2014 și reglementarea neconcordanțelor de aplicare a acestuia de către APIA referitor la procedura operațională privind modul de acordare a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor;
 • Adoptarea unor soluții pentru creșterea cuantumului S.C.Z. carne;
 • Problemele apărute în desfăsurarea Programelor de Ameliorare aprobate ale A.C.B.C.R. ca urmare a neconcordanțelor între Legea 32/2019 (Legea Zootehniei) și Reg. 1012/2016 precum și modul de rezolvare a acestora;
 • Inițierea discuțiilor în vederea stabilirii condițiilor de acordare a SCZ carne și după anul 2020, astfel încât evoluția pozitivă a sectorului să nu fie afectată de unele schimbări și dimpotrivă de găsit unele soluții pentru creșterea/menținerea cuantumului SCZ la un nivel care să permită în continuare dezvoltarea fermelor;

Considerăm că reluarea dialogului între fermieri și autorități este foarte importantă, rolul acestor întâlniri fiind acela de a aduce la cunoștința factorilor de decizie problemele sectorului.

In atenția crescătorilor de vaci Charolaise și Limousine

Buna ziua!

Ca urmare a analizei efectuate de Biroul Tehnic Central asupra documentelor care au stat la baza inscrierii animalelor in Registrului Genealogic, s-a constatat existenta unor documente neconforme.

Astfel nu se pot accepta ca documente oficiale:

 • Pasaportul (copie)  ca inlocuitor al Certificatului Zootehnic;
 • Declaratia de origine;
 • Certificate Zootehnice fara numele, functia si semnatura persoanei fizice autorizate de societatea de ameliorare emitenta sa semneze certificatul respectiv.

Va rugam sa verificati conformitatea Certificatelor Zootehnice/Certificatelor de Origine care trebuie sa contina obligatoriu data si locul eliberarii, numele, functia si semnatura persoanei fizice autorizate de societatea de ameliorare emitenta sa semneze certificatul respectiv, in conformitate cu OM 19/2006 ( valabil pana la data de 01.11.2018), Reg. 1012/2016 si a Reg. 717/2017 (intrate in vigoare la 01.11.2018).

Animalele pentru care nu se prezinta documentele conform legislatiei in vigoare nu vor putea fi mentinute in Registrul Genealogic al rasei si nu vor putea beneficia de adeverinta pentru Sprijinul Cuplat Zootehnic.

Proceduri eliberare Adeverinta si Certificat Zootehnic

1. Certificatul Zootehnic se eliberează de către Biroul Tehnic Central pentru animale de reproducție de rasă pură, înscrise în secțiunea principală a Registrului Genealogic conform prevederilor Programelor de Ameliorare aprobate ale ACBCR ——-   DESCARCATI PROCEDURI ——–

2. Fermierii care dețin taurine din rasele Charolaise si/sau Limousine sau metiși ai acestora și care participă la Programele de Ameliorare aprobate,  pot solicita adeverințele necesare la APIA, pentru accesarea Sprijinului Cuplat în sector Zootehnic pentru anul 2019 ——-   DESCARCATI PROCEDURI ——– DESCARCATI MODEL SOLICITARE SCZ ————-