EXPLICAȚII

Valoarea de ameliorare estimată (EBV) oferă o estimare a potențialului genetic al

animalului, fiind exprimată în raport cu media populației. Astfel, EBV prezintă

o estimare a poziției performanței unui animal față de media populaţiei din care
acesta face parte.
Valoarea 100 a EBV reprezinta media populației. Un animal care înregistrează un EBV mai mare de 100 este valoros din punct de vedere genetic față de media populației.

 

Ponderea valorilor parțiale în valoarea totală:

EBV TOTAL= EBV carne 75% + EBV reproductie 25%

EBV CARNE= EBV kg Greutatea la nastere 35% +EBV kg Greutatea la intarcare 35%+ SMZ kg perioada alaptare –intarcare 30%
EBV REPRODUCTIE = EBV usurinta la fatare – nota 100%

Breeding Value Estimation for Animal Breeding Programs – https://www.mixblup.eu/